31 dagars öppet köp Fri frakt och fri retur
Nain Trading
Om oss
Hjälp
Service
Detaljer

Allmänna villkor

Grundläggande bestämmelser

Följande villkor gäller för alla beställningar via vår onlinebutik av konsumenter och företagare.

En konsument är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. Entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en juridisk transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

Dessa villkor gäller även framtida affärsrelationer med företagare, utan att vi behöver hänvisa till dem igen. Om företagaren använder motstridiga eller kompletterande allmänna villkor, motsägs härmed deras giltighet; de blir endast en del av kontraktet om vi uttryckligen har godkänt detta.

Sammanfattning/avslut av avtalet

Köpeavtalet ingås med Nain Trading GmbH.

Presentationen av produkterna i onlinebutiken representerar inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en icke-bindande onlinekatalog. Avtalet ingås när du accepterar erbjudandet för varorna som finns i kundvagnen genom att klicka på beställningen knapp. Direkt efter att du har skickat beställningen får du ytterligare en bekräftelse via e-post. Med denna e-postbekräftelse har köpekontraktet kommit till stånd. Avtalsspråket är tyska. Om du väljer ett annat språk tas du ut ur butiken och hänvisas till den landsspecifika sidan.

Priser

Alla priser är inklusive lagstadgad moms. För leveranser till länder utanför EU förekommer inga tullavgifter, skatter eller andra avgifter. Eventuella fraktkostnader anges före fullbordan av kontrakt. Våra priser kan variera på grund av ändringar i valutakurser eller ändringar i världsmarknaden av mattor.

Leveransvillkor

Vi levererar mattor över hela världen i samarbete med våra transportpartners UPS, FedEx, DPD.

Beställningar gjorda före kl. 14.00 under arbetsdagar behandlas samma dag. Leveranstiden är ungefär 1-4 dagar. Leverans sker arbetsdagar mellan kl. 09.00 och 17.00.

För att visa leveransbestämmelser för ditt land, vänligen välj ditt land i denna lista:

182kr om beställningsvärdet understiger 607kr
Ingen fraktkostnad om beställningsvärdet överstiger 607kr

Ångerrätt (Inom Sweden)

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom fjorton dagar utan att behöva ge någon förklaring.

Ångerperioden är fjorton dagar med början den dag på vilken du eller en tredje person (inte transportören), utsedd av dig, har mottagit varorna, under förutsättning att du beställt en eller flera varor inom ramen för en standardbeställning och denna/dessa produkt/-er levereras vid ett och samma tillfälle.

För att använda din ångerrätt måste du informera oss (Nain Trading GmbH, Brook 7, 20457 Hamburg, Telefonnummer: +49 40 334 600 873, E-postadress: [email protected]) om ditt beslut att ångra detta avtal genom en tydlig anmälan (t.ex. ett brev skickat via post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade exemplet på ångerrätt för detta, men det är inte obligatoriskt.

För att garantera ångertiden är det tillräckligt att du skickar notifieringen om nyttjandet av ångerrätten innan tiden för ångerrätten går ut.

Följder av ångerrätt

Om du ångrar detta avtal kommer vi att återbetala samtliga betalningar vilka vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag av extra kostnader, vilka uppkommit genom det faktum att du valt en annan form av leverans än den mest naturliga standardleverans vi erbjuder), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag vi mottog notifieringen om ånger av avtalet från dig. Vi använder samma betalningssätt som du använde vid det ursprungliga köpet för denna återbetalning om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; du kommer inte att få några kostnader på grund av denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalningen tills varorna har returnerats till oss eller till dess du har tillhandahållit bevis på att du har skickat tillbaka varorna till oss, beroende på vilket som sker tidigast.

Du måste återlämna eller skicka/överföra varorna till oss omedelbart och i vilket fall som helst senast inom fjorton dagar räknat från den dag du informerar oss om tillbakadragandet av detta avtal. Tidsfristen hålls om du skickar varorna före utgången av fjorton dagars-fristen.

Vi står för kostnaden för retur av produkterna.

Du måste betala för värdeförsämring av varorna endast om försämringen hänger samman med hantering av dig vilken inte var nödvändig för att kontrollera skicket, egenskaper och funktionalitet hos varorna.

Exempel - ångerformulär

(Om du vill ångra detta avtal, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)

– Till Nain Trading GmbH, Brook 7, 20457 Hamburg, [email protected]

– Jag/vi (*) ångrar härmed avtalet som slutits av mig/oss (*) gällande köpet av följande varor (*) /tillhandahållandet av följande tjänst (*)/p>

– Beställd den (*)/ mottagen den (*)

– Ditt namn

– Din adress

– Din underskrift (endast nödvändigt vid pappersutskrift)

– Datum

(*) Stryk över det som är felaktigt.

31 dagars returrätt

Utan inskränkning av dina lagstadgade rättigheter, tillhandahåller Nain Trading dig med följande frivilliga returgaranti på alla mattor köpta: Tidsfristen på den frivilliga returgarantin börjar med slutet av den lagstadgade ångerrätten och slutar inom 31 dagar efter mottagande av varan. Återlämning i tid är tillräckligt för att hålla tidsfristen. Notera att varan (varorna) måste vara komplett(a) och i oanvänt och oskadat skick. Vi tar endast tillbaka varor i originalförpackningen eller likvärdigt. Om du vill nyttja vår returservice kontakta vår kundtjänst via e-post ([email protected]) eller telefon. Du kommer då att motta returinformationen och en returetikett via e-post. Om du inte kan skriva ut returinformationen kan vi skicka den via post. Den frivilliga returgarantin gäller inte för presentkort.

Returen inom Sweden med vår returservice är gratis. Vi accepterar inte icke-förbetalda returer. Om du skickar tillbaka produkten själv, till exempel från posten, kommer vi inte heller att täcka kostnaden.

Returer skickas till: Nain Trading GmbH Brook 7 20457 Hamburg Germany

För återbetalningar kommer vi att använda samma betalningssätt som du använde vid köpet.

Denna returgaranti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter och påverkar därför inte din ångerrätt som beskrivits ovan.

För att se returvillkor för ditt land vänligen välj ditt land från denna lista:

Garanti

Om inget annat överenskommits, ger vi, Nain Trading GmbH, dig en 5 års garanti från avtalets fullföljande (kvittodatum) på våra handknutna mattor.

Giltighet:
Garantin täcker alla nya handknutna mattor. Undantagna är: alla vävda mattor och alla Loom-knutna mattor. De senare känns igen på beskrivningen “Loom” i namnet. Vår garanti täcker knutarnas, fransarnas och luggens hållbarhet under normal användning i hemmet. Vi kan inte täcka någon skada som orsakats av olämplig eller överdriven användning (t.ex. fläckar, kemikalier, husdjur). De lagstadgade garantirättigheterna förblir opåverkade och fortsätter att gälla.

Kravs:
I händelse av garantianspråk vänligen kontakta oss på telefon, via e-post eller post på: Nain Trading GmbH, Brook 7, 20457 Hamburg, [email protected], Telefon: +49 40 334 600 873. För att hantera garantin behöver vi kvittot på mattan från dig. Vårt serviceteam diskuterar gärna nästa steg med dig.

Garantiservice:
Vid gottfinnande av våra experter och i konsultation med dig reparerar vi din matta utan kostnad eller ersätter den med en likvärdig matta .

Betalningsvillkor

Nain Trading använder SSL (Secure Socket Layer). Därför är dina uppgifter skyddade från tredje part. Till och med banker använder detta system, så du kan vara säker på att dina uppgifter är säkra.

Nain Trading erbjuder dig följande betalningssätt:

- PayPal

Du kan betala enkelt med online betalningssystemet PayPal. Notera att du måste vara registrerad för att använda systemet. Du kommer att få mer information under processens gång.

- Kreditkort

- Klarna

- Förskottsbetalning / Banköverföring

- Betala vid leverans

Företag inom EU

Vi levererar till affärskunder med giltigt momsregistreringsnummer inom EU till nettopriser i enlighet med reglerna för förenklat skatteavdrag. Försäljningsskatten dras automatiskt av i beställningsproceduren om du anger ditt momsregistreringsnummer i kassan.

Packningsstation

Vi levererar inte till packningsstationer.

Transportskada

Synliga skador på varan ska rapporteras omedelbart till UPS/FedEx/DPD/DHL. Icke-synliga skador ska rapporteras till UPS/FedEx/DPD/DHL omedelbart efter upptäckt.

Äkthetscertifikat

Vi garanterar att mattan som levereras är handknuten. För varje matta värd över 2 428kr ger vi ett äkthetsintyg. För mattor med ett värde under 2 428kr kan ett äkthetsintyg ges vid förfrågan.

Äganderätt

Varorna förblir vår egendom tills dess att full betalning erhållits.

Alternativ dispytlösning

Europakommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet (ODR platform), vilken kan ses under https://ec.europa.eu/odr.

Val av lag, uppfyllandeplats, rättsskipning

Om du är företagare gäller tysk lag med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor.

Om du är en köpman i den mening som avses i den tyska handelslagen, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, ska den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår i samband med avtalsförhållanden mellan oss och dig vara vårt säte.

Nain Trading använder cookies så att våra webbplatser körs pålitligt och säkert och för att visa dig relevant innehåll och personliga erbjudanden.
Om du klickar på "OK" kan vi vidarebefordra data som samlas in via cookies till tredje part (till våra marknadsföringspartners). Om du inte vill gå med på det kommer vi att begränsa oss till de väsentliga cookies. Mer information och alla alternativ finns i "Önskemål". Du kan när som helst justera detta senare. Mer information finns i vår dataskyddsdeklaration.